Gegevensbeschermingsbeleid

Bijgewerkt op 14.10.2021

Deze informatie wordt verstrekt, in overeenstemming met de artikelen 13 en 14 van de EU-verordening 679/2016 (hierna: "Verordening"), aan de gebruikers (hierna: "Gebruikers" of "Gebruiker") van de website https://batmaid.nl/ en van elke mobiele applicatie die ermee verband houdt (hierna: "Website en App"), eigendom van Batmaid Netherlands B.V., de Verwerkingsverantwoordelijke (hierna: "Verwerkingsverantwoordelijke"), en is gericht op het beschrijven van de beheermodaliteiten van de website en app met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, evenals om de gebruikers van de website en app in staat te stellen de doeleinden en modaliteiten van de verwerking van persoonsgegevens door de verwerkingsverantwoordelijke in geval van hun overdracht te kennen.

Zoals vermeld in de contractvoorwaarden, zijn de diensten die door de eigenaar worden aangeboden bedoeld voor personen ouder dan 18 jaar. Als de verwerkingsverantwoordelijke zich bewust wordt van de verwerking van gegevens van minderjarigen jonger dan 18 jaar zonder de geldige toestemming van hun ouders of wettelijke voogd, behoudt de verwerkingsverantwoordelijke zich het recht voor om het gebruik van de aangeboden dienst eenzijdig te be├źindigen en de verkregen gegevens te verwijderen.

Termen die niet zijn gedefinieerd in dit gegevensbeschermingsbeleid hebben dezelfde betekenis als beschreven in de algemene voorwaarden.

PRINCIPES DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

De verwerkingsverantwoordelijke, overeenkomstig en voor de doeleinden van de verordeningen, informeert u dat de bovengenoemde wetgeving voorziet in de bescherming van personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, en dat een dergelijke verwerking gebaseerd zal zijn op de beginselen van juistheid, rechtmatigheid, transparantie en bescherming van vertrouwelijkheid en fundamentele rechten.

DEFINITIES EN DOEL VAN VERWERKING

Met betrekking tot het gebruik van de website en de app worden de volgende categorie├źn gebruikers onderscheiden:

Klant: verwijst naar een natuurlijke of rechtspersoon die het platform gebruikt om te profiteren van een dienst.

Medewerker: verwijst naar een werknemer van Batmaid Netherlands B.V..

De persoonsgegevens die nodig zijn voor de registratie van de klant en die worden verwerkt zijn:

voor- en achternaam

e-mailadres

thuisadres

De persoonsgegevens die nodig zijn voor de registratie van de medewerker en het doel van de verwerking zijn:

titel (mevrouw, meneer)

voor- en achternaam

e-mailadres

thuisadres

geboortedatum

telefoonnummer

gewenste aantal uren, ID, werkvergunning

werkervaring

vervoermiddelen

verklaring omtrent het gedrag

curriculum vitae

Batmaid verzamelt gegevens met betrekking tot gebruikers wanneer ze zich registreren op de website of app en in de volgende omstandigheden:

wanneer de gebruiker de website bezoekt;

wanneer de gebruiker een schoonmaakdienst boekt via de website of telefonisch;

wanneer de gebruiker een klacht indient bij onze klantenservice;

wanneer de gebruiker marketinginformatie over onze diensten en producten ontvangt;

wanneer de gebruiker deelneemt aan een promotie of marktonderzoeksenquête;

wanneer de gebruiker gebruik maakt van of communiceert met Batmaid of een medewerker via de website;

wanneer de gebruiker online vrijwillig informatie verstrekt;

per telefoon, opgenomen telefoongesprekken, e-mailcommunicatie, interviews met het Batmaid-team;

door het gebruik of het bekijken van onze website via de cookies van de browser van de gebruiker;

via websites van derden, op voorwaarde dat de gebruiker al heeft ingestemd met het delen van de gegevens die de gebruiker op dergelijke websites heeft verstrekt.

DOEL VAN DE VERWERKING

Batmaid verzamelt gebruikersgegevens voor de volgende doeleinden:

om een schoonmaakdienst te verlenen en het boekingsaccount te beheren;

om de gebruiker te helpen effici├źnt toegang te krijgen tot zijn/haar account;

om de informatie van de gebruiker te onthouden zodat de gebruiker deze niet opnieuw hoeft in te voeren tijdens de navigatie of wanneer hij/zij de website opnieuw bezoekt;

om de op Batmaid.nl gekochte schoonmaakproducten te leveren;

voor mogelijke statistische en gegevensanalysedoeleinden zonder persoonlijke heridentificatie.

Bovendien verzamelt Batmaid gebruikersgegevens voor marketingdoeleinden. Meer specifiek wil Batmaid de gebruiker informatie sturen over bepaalde producten en diensten van Batmaid waarvan het bedrijf denkt dat de gebruiker die nuttig zou kunnen vinden. Als gebruikers geen marketinggerelateerde e-mails van Batmaid willen ontvangen, hebben ze op elk moment het recht om te verzoeken dat er geen contact wordt opgenomen voor marketingdoeleinden. Als gebruikers ermee hebben ingestemd om marketinggerelateerde e-mails te ontvangen, kunnen ze zich op elk moment daarvoor afmelden. In gevallen waarin gebruikers niet willen dat er contact met hen wordt opgenomen voor marketingdoeleinden, sturen ze een e-mail naar Batmaid op het volgende adres: client@batmaid.nl.

METHODEN VOOR HET VERWERKEN EN OPSLAAN VAN PERSOONSGEGEVENS

De verwerkingsverantwoordelijke zorgt ervoor dat persoonsgegevens worden verwerkt in volledige overeenstemming met de verordening, in papieren en/of elektronische vorm, ook met behulp van geautomatiseerde procedures. De verwerking kan ook worden uitgevoerd door middel van geautomatiseerde tools die zijn ontworpen om de gegevens op te slaan, te beheren en te verzenden.

De verzamelde en verwerkte gegevens worden beschermd met fysieke en logische methoden, om de risico's van onbevoegde toegang, verspreiding, verlies en vernietiging van gegevens te minimaliseren, overeenkomstig de artikelen 25 en 32 van de verordening.

In het bijzonder worden de gegevens van de gebruiker opgeslagen bij het Zwitserse bedrijf Exoscale en op de servers van Amazon, wat garandeert dat aan hoge eisen voor veilige opslag wordt voldaan.

De verwerking van de gegevens zal niet langer duren dan nodig is om de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld te bereiken.

Overeenkomstig artikel 7 lid 3 van de verordeningen heeft de gebruiker op elk moment het recht om op een gemakkelijke en snelle manier de toestemming voor de verwerking in te trekken en te verzoeken om verwijdering van zijn/haar persoonsgegevens, door een bericht te sturen naar de verwerkingsverantwoordelijke.

Na het verzoek van de gebruiker om verwijdering worden al zijn of haar persoonsgegevens verwijderd, zonder afbreuk te doen aan eventuele verdere opslag die wettelijk vereist is. Bovendien, als de gebruiker is teruggeroepen, geschorst of gesanctioneerd vanwege frauduleus of verdacht gedrag, of als een gebruiker om annulering heeft verzocht na het publiceren van een verzoek of een beoordeling, behoudt de verwerkingsverantwoordelijke zich het recht voor om persoonsgegevens met betrekking tot die gebruiker te bewaren voor een periode van 2 (twee) jaar vanaf het annuleringsverzoek, om te voorkomen dat eventuele fraude zich voordoet en/of zich herhaalt ten nadele van het bedrijf zelf (verwerkingsverantwoordelijke).

Als de verwerkingsverantwoordelijke geen verzoek tot annulering ontvangt, worden de persoonsgegevens bewaard voor een periode van maximaal 10 (tien) jaar, te beginnen vanaf de datum van de laatste toegang tot de website en/of app door de gebruiker.

GEGEVENSOVERDRACHT

Het beheer en de opslag van persoonsgegevens vindt plaats in Europa, op servers in de EU van de verwerkingsverantwoordelijke en/of externe bedrijven ook in het buitenland, die zijn aangesteld en naar behoren zijn aangewezen als gegevensverwerkers voor het gebruik van de gevraagde diensten. De verstrekte persoonsgegevens kunnen binnen en buiten de Europese Unie naar het buitenland worden overgedragen, binnen de grenzen en onder de voorwaarden van de artikelen 44 en volgende van EU-verordening 2016/679, om te voldoen aan de doeleinden die verband houden met de overdracht zelf.

VERZAMELEN VAN NAVIGATIEGEGEVENS

De computersystemen en de technische en softwareprocedures die ten grondslag liggen aan de werking van de website en de app verkrijgen, tijdens hun normale werking, bepaalde persoonsgegevens waarvan de overdracht impliciet is in de toegangs- en werkingsmechanismen en protocollen die op het internet worden gebruikt.

Elke keer dat de gebruiker verbinding maakt met de website en de app en elke keer dat hij/zij inhoud oproept of aanvraagt, worden toegangsgegevens opgeslagen op onze systemen in de vorm van tabelvormige of lineaire gegevensbestanden.

Deze gegevenscategorie omvat, bijvoorbeeld: IP-adressen, de domeinnamen van de computers die worden gebruikt door de gebruikers die verbinding maken met de website en de app, het verzoek van de browser van de gebruiker in de vorm van URI-(Uniform Resource Identifier)-adressen, de datum en tijd van het verzoek aan de server, de methode die werd gebruikt om het verzoek bij de server in te dienen, de hoeveelheid verzonden gegevens; de numerieke code die de status van de respons aangeeft die door de server wordt gegeven en andere parameters met betrekking tot het besturingssysteem en de computeromgeving van de gebruiker.

Deze gegevens kunnen door de verwerkingsverantwoordelijke worden gebruikt om anonieme statistische informatie te verkrijgen over het gebruik van de website en de app om vast te stellen aan welke pagina's de gebruikers de voorkeur geven en zo steeds adequatere inhoud te bieden en om te controleren of de pagina's correct werken. Ze kunnen ook worden gebruikt, met uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker, om berichten en herinneringen te verzenden (bijv. verzoeken om telefonisch contact).

Op verzoek van de autoriteit kunnen de gegevens worden gebruikt om de verantwoordelijkheid vast te stellen in geval van hypothetische computermisdrijven tegen de website en app of hun gebruikers.

INFORMATIE OVER COOKIES

Cookies zijn kleine bestanden die op uw apparaat worden gedownload wanneer u een website bezoekt. De cookies sturen de gegevens vervolgens bij elk volgend bezoek terug naar de website waarvan ze afkomstig zijn of naar een andere website die deze cookies herkent. Cookies stellen een website in staat om het apparaat van de gebruiker te herkennen. 

De gebruiker kan meer informatie over cookies vinden op: https://www.google.com/policies/technologies/cookies. De informatie die door de cookies van Batmaid wordt verzameld, wordt verwerkt op servers in Zwitserland en Europa. Gebruikers van de Europese Unie (EU) hebben het recht om het plaatsen van cookies te weigeren op het apparaat dat zij hebben gebruikt om toegang te krijgen tot de website. De gebruiker moet contact opnemen met Batmaid voor vragen over dit onderwerp: client@batmaid.nl.

WIE ZIJN DE UITGEVERS VAN COOKIES

Twee soorten entiteiten geven cookies uit die op de website worden geplaatst:

Batmaid Netherlands B.V.

Onze partners

Cookies van Batmaid Netherlands B.V.

Dit zijn cookies die door Batmaid Netherlands B.V.

 op uw eindapparatuur worden geplaatst om u een goede browse-ervaring op de website te garanderen en om onze diensten te optimaliseren en te personaliseren naar uw behoeften.

Cookies die door onze partners worden geplaatst

Deze worden meestal cookies van derden genoemd. Dit zijn cookies die worden geplaatst door externe bedrijven (zoals reclamebureaus of partners) om uw interessevelden te identificeren via de producten en diensten die u op onze website hebt geraadpleegd of gekocht en om het advertentieaanbod dat op of buiten onze website naar u wordt verzonden te personaliseren.

Ter illustratie: wanneer u onze website bezoekt, kan Google cookies van onze website installeren om uw browser en apparaat te identificeren voor marketing- of gedragsanalysedoeleinden.

Ze kunnen worden geplaatst terwijl u onze website bezoekt of wanneer u op advertentievelden van onze website klikt.

Wij zorgen ervoor dat al onze partners uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving en we zetten ons in om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen.

SOORTEN COOKIES DIE WORDEN GEBRUIKT

Er zijn verschillende soorten cookies, maar de website van batmaid.nl gebruikt de volgende:

Functionele cookies: We gebruiken deze cookies om de gebruiker op onze website te herkennen en om voorkeuren te onthouden die eerder door de gebruiker zijn geselecteerd. Deze kunnen de taalvoorkeur en geografische locatie van de gebruiker omvatten. Er wordt een combinatie van eigen cookies en cookies van derden gebruikt. Cookies zorgen voor een soepele navigatie tussen pagina's en verbeteren uw algehele ervaring. Cookies onthouden bijvoorbeeld dat de gebruiker is ingelogd en vermijden de noodzaak om de contactgegevens opnieuw in te voeren.

Analytische cookies: Cookies worden ook gebruikt voor analytische doeleinden, maar deze blijven anoniem. Batmaid kan een voorbeeld aanhalen van het gebruik van cookies voor het meten van kijkcijfers en statistieken met betrekking tot televisiecampagnes. De Realytics-cookie respecteert de verzamelde gegevens en verzamelt geen persoonlijke of gevoelige gegevens en kan worden gedeactiveerd vanaf de Realytics-deactiveringspagina op het volgende adres: https://www.realytics.io/optout/.

SessionCam: Batmaid gebruikt SessionCam om te analyseren hoe gebruikers omgaan met websites en de inhoud ervan. Muisbewegingen, muisklikken, bladeren door pagina's, tekst die in zoekvakken en formulieren op de website wordt ingevoerd, kunnen worden geregistreerd voor statistische rapportagedoeleinden en om de bruikbaarheid van de website te verbeteren. De verzamelde gegevens zijn uitsluitend voor intern gebruik en bevatten geen gevoelige persoonlijke informatie.

Trustpilot: Batmaid kan per e-mail contact opnemen met de gebruiker om hem/haar uit te nodigen om alle ontvangen diensten en/of producten te beoordelen om feedback te verzamelen en diensten te verbeteren. Batmaid gebruikt een extern bedrijf, Trustpilot A/S ("Trustpilot"), om feedback van gebruikers te verzamelen, wat betekent dat Batmaid de naam, het e-mailadres en het referentienummer van de gebruiker voor dit doel met Trustpilot zal delen. Als de gebruiker meer wil lezen over hoe Trustpilot de gegevens van de gebruiker verwerkt, kan hij/zij hun privacybeleid raadplegen op: https://legal.trustpilot.com/for-reviewers/end-user-privacy-terms. 

Sociale plug-ins: De website maakt gebruik van sociale plug-ins, bijvoorbeeld van Facebook, Twitter of Google+. De plug-ins zijn gemarkeerd met het logo van de aanbieder en kunnen bijvoorbeeld bestaan uit een "Vind ik leuk"-knop, een Google+-knop of een Twitter-knop. Wanneer de gebruiker de website met een dergelijke plug-in oproept, maakt de browser van de gebruiker een directe verbinding met de computers van de aanbieder. De inhoud van de plug-in wordt rechtstreeks vanaf de website van de aanbieder verzonden naar de browser van de gebruiker, die deze integreert in de website. Door de plug-ins te integreren, ontvangt de aanbieder informatie dat de gebruiker onze website heeft opgeroepen. Als de gebruiker gelijktijdig met de aanbieder is verbonden, kan de aanbieder het bezoek aan het profiel toewijzen. Als de gebruiker interactie heeft met de plug-ins, bijvoorbeeld door de knop 'Vind ik leuk' te activeren of een opmerking te plaatsen, wordt de relevante informatie rechtstreeks vanuit de browser van de gebruiker naar de aanbieder verzonden en daar opgeslagen. Als de gebruiker niet wil dat de aanbieder via de website gegevens over hem/haar verzamelt, moet de gebruiker zich afmelden bij de website van de aanbieder voordat hij/zij de website van batmaid.nl bezoekt. Zelfs als de gebruiker is afgemeld, verzamelt de aanbieder geanonimiseerde gegevens via sociale plug-ins en plaatst hij cookies voor de gebruiker. Als de gebruiker zich vervolgens aanmeldt bij de aanbieder, kunnen deze gegevens worden toegewezen aan het profiel van de gebruiker. Als een ID wordt verstrekt via een sociale inlogdienst, bijv. Facebook Connect, worden de gegevens uitgewisseld tussen de aanbieder en de website. In het geval van Facebook Connect kunnen dit bijvoorbeeld de gegevens zijn van het openbare Facebook-profiel van de gebruiker. Door gebruik te maken van dergelijke inlogdiensten, stemt de gebruiker in met de overdracht van de gegevens. 

De gebruiker moet de gegevensbeschermingsverklaringen van de aanbieder raadplegen voor het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en verdere verwerking van de gegevens van de gebruiker door de aanbieder, evenals de respectievelijke rechten en instellingsopties om zijn of haar privacy te beschermen. 

Facebook Ireland Ltd. of Facebook Inc: https://www.facebook.com/about/privacy/ Google Inc: https://policies.google.com/privacy Twitter Inc: http://twitter.com/privacy

Als de gebruiker niet wil dat de aanbieder via deze cookies gegevens over hem/haar verzamelt, kan de gebruiker in zijn/haar browserinstellingen de functie "cookies van externe aanbieders blokkeren" selecteren. Dus als er inhoud is ingebed door andere aanbieders, stuurt de browser geen cookies naar de server. Het is mogelijk dat met deze instelling andere functies van de website niet meer werken.

COOKIEBEHEER

De gebruiker kan zelf instellen dat hij of zij geen cookies accepteert. In sommige gevallen is het echter mogelijk dat bepaalde functies van de website dan niet naar behoren functioneren.

RECHTEN VAN DE BELANGHEBBENDE PARTIJ

Overeenkomstig de artikelen 15 tot en met 22 van de verordening heeft de gebruiker als betrokkene het recht om specifieke rechten uit te oefenen met betrekking tot zijn/haar persoonsgegevens. In het bijzonder heeft de betrokkene het recht:

om te vragen om bevestiging van het al dan niet bestaan van zijn/haar persoonsgegevens;

om informatie te verkrijgen over de doeleinden van de verwerking, de categorie├źn van persoonsgegevens, de ontvangers of categorie├źn van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden gecommuniceerd en, indien mogelijk, de bewaartermijn;

op rectificatie en verwijdering van gegevens;

op beperking van de verwerking;

op overdraagbaarheid van de gegevens, d.w.z. deze te ontvangen van een verwerkingsverantwoordelijke, in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat, en deze zonder belemmeringen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke te verzenden;

om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking en ook in het geval van verwerking voor direct-marketingdoeleinden;

om bezwaar te maken tegen een geautomatiseerd besluitvormingsproces met betrekking tot bepaalde personen, waaronder profilering.

om de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken om toegang tot en rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens of beperking van de verwerking met betrekking tot hem of haar, evenals het recht op gegevensoverdraagbaarheid;

om de toestemming op elk moment in te trekken zonder dat dit invloed heeft op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming die v├│├│r de intrekking is gegeven;

om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE EN FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING

Om de in de voorgaande paragraaf genoemde rechten uit te oefenen, kan de betrokkene op elk moment contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming en/of de manager voor gegevensbescherming voor communicatie met betrekking tot de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens, of voor de bijgewerkte lijst van door het bedrijf aangewezen gegevensverwerkers, door een bericht te sturen naar de hieronder vermelde contactpersoon:

De functionaris voor gegevensbescherming

Batgroup SA

Avenue de Rumine 20

CH-1005 Lausanne

E mail: info@bat-group.ch

Annulering van account

De gebruiker kan op elk moment de annulering van zijn/haar profiel aanvragen door te schrijven naar: client@batmaid.nl.

WIJZIGINGEN

Dit beleid kan worden gewijzigd. Om de gebruiker op de hoogte te houden, nodigt de verwerkingsverantwoordelijke hem/haar uit om deze pagina regelmatig te bezoeken. Bovendien, als dergelijke wijzigingen gevolgen hebben voor de gegevens met betrekking tot de gebruiker (bijvoorbeeld als de verwerkingsverantwoordelijke van plan is om de persoonsgegevens van de gebruiker te verwerken voor andere doeleinden dan die eerder in dit beleid zijn gecommuniceerd), zal de verwerkingsverantwoordelijke de gebruiker op de hoogte stellen voordat dergelijke wijzigingen van kracht worden door ze zo duidelijk mogelijk op zijn website en app te plaatsen.