Algemene Contractvoorwaarden

 1. Doel en reikwijdte van de algemene contractvoorwaarden

Batmaid beheert het platform, waarmee klanten een dienst (zoals hieronder gedefinieerd) kunnen boeken en betalen.

Het doel van deze algemene contractvoorwaarden is het defini毛ren van de voorwaarden voor toegang tot en gebruik van het platform, evenals het defini毛ren van de rechten en verplichtingen van Batmaid, de agenten en de klanten, met betrekking tot het gebruik van het platform en de diensten.

In zijn hoedanigheid van werkgever is Batmaid daarom de aanbieder van diensten aan de klanten.

 1. Definities

De volgende definities zijn van toepassing op de algemene voorwaarden.

 • "Medewerker": betekent een werknemer van Batmaid Netherlands BV.
 • "Applicatie": betekent de mobiele applicatie die wordt beheerd door Batmaid en beschikbaar is op iOS en alleen voor klanten is gereserveerd.
 • "Batmaid": betekent het bedrijf Batmaid Netherlands BV, geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 83678808;
 • "Boeking": betekent de bestelling van een dienst;
 • "Algemene voorwaarden": verwijst naar deze algemene contractvoorwaarden.
 • "Klant": betekent een natuurlijke of rechtspersoon die het platform gebruikt met de bedoeling om mogelijk te profiteren van een dienst.
 • "Account": betekent de digitale ruimte die is toegewezen aan een gebruiker op het platform.
 • "Inhoud": betekent elke verklaring, bericht, informatie of gegevens die op het platform wordt/worden gepubliceerd.
 • "Platform": betekent het boekingsplatform van de dienst dat wordt beheerd door Batmaid en toegankelijk is vanaf de website en de applicatie, waardoor de dienst kan worden uitgevoerd.
 • "Dienst": betekent de dienst aan huis die door Batmaid aan een klant wordt geleverd in het kader van de dienst aan huis; om precies te zijn de schoonmaakdienst voor huizen en de einde-huur-schoonmaakdienst, die op het platform kan worden aangeschaft.聽
 • "Website": betekent de website https://batmaid.nl/ en alle subdomeinen daarvan.
 • "Gebruiker": betekent elke klant, medewerker of andere persoon die het platform gebruikt.

Tenzij de context anders vereist, omvatten termen en definities in het enkelvoud ook het meervoud en vice versa.

 1. Registratie en aanvaarding van de algemene voorwaarden en gebruik van de website

3.1. VOOR DE KLANT

Elke bestelling van een dienst vereist het aanmaken van een persoonlijk account door de klant. De klant kan zich registreren op het platform en zijn of haar account aanmaken via (i) de website, tijdens het proces van het boeken van een dienst of door te klikken op het tabblad "Inloggen"; of (ii) de app, tijdens het proces van het boeken van een dienst.

De klant moet op het moment van zijn/haar eerste toegang de informatie verstrekken die nodig is om zijn/haar account aan te maken, in het bijzonder zijn/haar achternaam, voornaam, e-mailadres en thuisadres. Bovendien garandeert de klant aan Batmaid dat hij/zij de bevoegdheid en de handelingsbekwaamheid heeft om het account aan te maken en de diensten te gebruiken. De klant moet daarom meerderjarig zijn en volledig wettelijk bevoegd (handelingsbevoegd en handelingsbekwaam). De klant garandeert ook de juistheid van alle informatie die aan Batmaid wordt verstrekt, hetzij via de website of anderszins.

Tijdens het proces van het boeken van een dienst en het aanmaken van zijn/haar account, verbindt de klant zich ertoe de algemene voorwaarden te lezen wanneer hij/zij zijn/haar toestemming geeft door het vakje "Ik ga akkoord met de gebruiksvoorwaarden" aan te vinken. Het staat de klant vrij om de algemene voorwaarden te accepteren of te weigeren. In geval van weigering zal de klant geen toegang hebben tot zijn/haar account op de website.

Op het moment van aanvaarding en/of aan het einde van het proces van het boeken van een dienst, ontvangt de klant een e-mail ter bevestiging van het aanmaken van zijn/haar account.

3.2. VOOR DE MEDEWERKER

De medewerker kan zich voor het platform aanmelden via de website, in het gedeelte dat is bestemd voor medewerkers.

Wanneer de medewerker voor de eerste keer inlogt, moet hij/zij de volgende informatie verstrekken om zijn/haar account aan te maken: titel (mevr., dhr.), achternaam, voornaam, e-mailadres, geboortedatum, telefoonnummer, adres, gewenste aantal uren, type identiteitsdocument of verblijfsvergunning, ervaring, vervoermiddel en cv. Bovendien garandeert de medewerker Batmaid dat hij/zij meerderjarig is en volledige wettelijke bevoegdheid en vrijheid heeft om op Nederlands grondgebied te werken, het account aan te maken en in dienst te zijn van een bedrijf.

Tijdens het proces voor het aanmaken van een account verbindt de medewerker zich ertoe de algemene voorwaarden te lezen wanneer hij/zij zijn/haar toestemming geeft door het vakje "Ik accepteer de gebruiksvoorwaarden" aan te vinken. Het staat de medewerker vrij om de algemene voorwaarden te accepteren of te weigeren. In geval van weigering heeft de medewerker geen toegang tot zijn/haar account op de website.

Na acceptatie ontvangt de medewerker een e-mail ter bevestiging van de ontvangst van de aanvraag.

3.3. GEBRUIK VAN DE WEBSITE

De gebruiker van de website mag de inhoud van de website alleen downloaden, bekijken of afdrukken voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, waarbij alle auteursrechten of andere eigendomsvermeldingen in informatie of ander gedownload materiaal worden bewaard en gereproduceerd. Elk ander gebruik, geheel of gedeeltelijk en op welke manier dan ook, met inbegrip van de reproductie, wijziging, distributie, overdracht of verspreiding van de inhoud van de website, is ten strengste verboden, behalve met de voorafgaande schriftelijke toestemming van Batmaid.

Batmaid garandeert of verklaart op geen enkele manier dat het gebruik van de inhoud van de website door de gebruiker geen inbreuk zal maken op de rechten van derden.

 1. Auteursrecht en intellectueel eigendom

De inhoud van de website, inclusief maar niet beperkt tot teksten, handelsmerken, logo's, diagrammen, foto's, video's, geluidsbestanden, muziek, lay-out, tekeningen, knowhow, technologie毛n, producten en processen, zijn eigendom van Batmaid of van de bedrijven die aangesloten zijn bij de Batgroup SA-groep of worden gebruikt met toestemming van hun respectievelijke eigenaren, en zijn daarom beschermd door auteursrecht, handelsmerken, octrooien en alle andere intellectuele of industri毛le eigendomsrechten die bestaan op basis van de toepasselijke wetgeving (alle rechten voorbehouden).

Tenzij anders bepaald in de algemene voorwaarden, mag niets op de website worden ge茂nterpreteerd als het verlenen van een licentie of een recht om de inhoud te gebruiken.

 1. Ontwikkeling van diensten en wijziging van algemene voorwaarden

Batmaid ontwikkelt de functies en functionaliteiten van het platform en de diensten om hun werking en kwaliteit te verbeteren.

Batmaid kan de algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen met betrekking tot de technische aspecten van het platform en de diensten, op voorwaarde dat dit niet leidt tot een prijsverhoging of kwaliteitswijziging en op voorwaarde dat de functies waaraan de gebruiker zich heeft verbonden in de algemene voorwaarden zijn opgenomen.

Voor andere wijzigingen in de algemene voorwaarden en diensten zal Batmaid de gebruiker per e-mail op de hoogte brengen.

Als de gebruiker niet binnen 30 dagen bezwaar maakt, worden de wijzigingen geacht te zijn gelezen en aanvaard. In geval van bezwaar of weigering wordt/worden het/de contract(en) echter onmiddellijk be毛indigd en moet de gebruiker stoppen met het gebruik van het platform en de diensten, onverminderd de volledige nakoming van de geldende verplichtingen (in het bijzonder zullen de gebruikers en Batmaid de huidige reserveringen respecteren).

 1. Toegang, gebruik en beveiliging van accounts

Toegang tot het platform en de diensten is uitsluitend voorbehouden aan de gebruikers. Elke gebruiker begrijpt en gaat ermee akkoord dat hij of zij verantwoordelijk is voor de toegang tot en het gebruik van zijn of haar account.

Behalve in het geval van technische storingen toe te schrijven aan Batmaid of overmacht aan de kant van de gebruiker, is elke gebruiker verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van zijn/haar verbindingsgegevens en verbindt hij/zij zich ertoe alle maatregelen te nemen om zijn inloggegevens en wachtwoord te beschermen (met name door een veilig wachtwoord te kiezen enz.).

Als de gebruiker reden heeft om aan te nemen dat zijn of haar verbindingsgegevens (in het bijzonder zijn of haar inloggegevens of wachtwoord) op welke manier dan ook zijn verloren, gestolen, verduisterd of gecompromitteerd of in het geval van ongeoorloofd gebruik van zijn of haar account, moet de gebruiker Batmaid onmiddellijk op de hoogte stellen via e-mail op client@batmaid.nl.

In een dergelijke situatie machtigt de gebruiker Batmaid om alle passende maatregelen te nemen om verdere toegang tot het account te voorkomen.

 1. Levering van diensten

7.1. EEN SCHOONMAAKDIENST VOOR EEN HUIS BOEKEN

De klant kan een reservering maken op de website of via de applicatie. Hij/zij moet de dienst "schoonmaak aan huis" selecteren en de postcode invoeren waar de dienst moet plaatsvinden.

De klant kiest vervolgens de duur van de dienst (de duur wordt handmatig door de klant geselecteerd of met behulp van de berekeningstool voor de duur - "bereken tijd"). De klant kan vervolgens "Extra's" (zoals gedefinieerd op de website) toevoegen aan de dienst; dit zijn extra opties die de klant tijdens het schoonmaken wenst te laten uitvoeren (met name het reinigen van de binnenkant van de oven, extra tijd voor strijken, enz.).

De klant kiest vervolgens de frequentie van zijn/haar schoonmaakbeurt (elke week, elke twee weken, elke vier weken of eenmalig). Hij/zij geeft ook aan of hij/zij huisdieren in huis heeft en kiest de datum en tijd van zijn/haar eerste dienstverlening. Als de klant een frequentie selecteert, wordt de schoonmaakbeurt automatisch herhaald op dezelfde dag en op hetzelfde tijdstip met dezelfde persoon.

Tot slot bevestigt de klant dat hij/zij over alle materialen en producten beschikt die nodig zijn voor de schoonmaak. Hij/zij voert ook het exacte adres van de schoonmaakbeurt en eventuele aanvullende instructies in en voert ten slotte de gewenste betalingsmethode in.

De diensten kunnen alleen worden uitgevoerd tijdens de uren die zijn aangegeven op het platform of op de applicatie.

7.2. EEN EINDSCHOONMAAK NA AFLOOP VAN HUURPERIODE BOEKEN

De klant kan reserveringen maken op de website of via applicatie. Hij/zij moet de dienst "Eindschoonmaak na afloop van huurperiode" selecteren en de postcode invoeren waar de dienst moet plaatsvinden.

De klant voert vervolgens de oppervlakte van de schoon te maken woning in om een online offerte te verkrijgen. De klant ontvangt een uurtarief en een prijs inclusief de geselecteerde "Extra's" (aanvullende opties bij de standaard schoonmaak). Daarnaast kan de klant ervoor kiezen om "Extra's" te verwijderen en/of toe te voegen, waardoor de duur van de schoonmaakbeurt automatisch opnieuw wordt berekend.

De klant kiest vervolgens of hij/zij zich al dan niet wil abonneren op een "Garantie" voor zijn/haar eindschoonmaak na afloop van een huurperiode. De garantie wordt als volgt toegepast:

 • Als de schoonmaak niet goed is uitgevoerd, komt er iemand terug om de klus gratis af te maken;
 • Alleen de geboekte diensten zijn gedekt (naast wat is inbegrepen in een standaardschoonmaak).

De garantie is niet van toepassing:

 • als het werkelijke oppervlak niet overeenkomt met het oppervlak in de door de klant gemaakte reservering;
 • op zaken die geen verband houden met schoonmaken;
 • voor het niet uitvoeren van "Extra's" die niet waren geselecteerd;
 • op het niet uitvoeren van een schoonmaakdienst die niet is geboekt.

Vervolgens kiest de klant de dag waarop hij/zij wil dat de dienst plaatsvindt. In principe begint elke eindschoonmaak na afloop van een huurperiode om 8 uur 's ochtends. Als de klant de tijd wil wijzigen, moet hij/zij het Batmaid-bedrijf op de hoogte brengen door te klikken op "Ik wil dat er contact met mij wordt opgenomen om de tijd te wijzigen".

Tot slot bevestigt de klant dat hij/zij over alle apparatuur en producten beschikt die nodig zijn voor de schoonmaak. Hij/zij voert ook het exacte adres in van de eindschoonmaak na afloop van een huurperiode en eventuele aanvullende instructies en afwerkingen door de gewenste betaalmethode in te vullen.

Diensten kunnen alleen worden uitgevoerd op de tijdstippen die op het platform of in de applicatie zijn aangegeven.

Op de dag van de eindschoonmaak na afloop van een huurperiode moet de klant aanwezig zijn wanneer de schoonmaakmedewerkers arriveren om hen de locatie te tonen en hen de exacte vereisten uit te leggen. Daarnaast moet de klant ook een uur voor het einde van de schoonmaakbeurt aanwezig zijn om rond te lopen met de schoonmaakmedewerker(s) om ervoor te zorgen dat er geen tekortkomingen in de schoonmaak zijn.

7.3. VERBINDING TUSSEN KLANTEN EN MEDEWERKERS

Zodra een medewerker een toewijzing voor een schoonmaakdienst heeft geaccepteerd, wordt deze als bevestigd beschouwd.

Schoonmaakdiensten worden toegewezen op basis van de beschikbaarheid van de medewerker en de locatie van de medewerkers en de klanten.

Als een medewerker niet binnen een bepaalde tijd reageert, afhankelijk van de urgentie van de reservering, wordt de reservering aan een andere medewerker aangeboden, totdat het door een van hen wordt geaccepteerd.

7.4. HERROEPING, ANNULERING EN AANPASSING VAN EEN ENKELE BOEKING OF MEERDERE BOEKINGEN VAN EEN SCHOONMAAKDIENST

De klant kan een dienst gratis verwijderen door te klikken op "Mijn schoonmaak" na het openen van zijn/haar Batmaid-account. Vervolgens klikt de klant in het gedeelte "Volgende schoonmaak" op het tabblad "Overige" van de schoonmaakdienst die hij/zij wil verwijderen en klikt vervolgens op "Verwijderen". De medewerker wordt onmiddellijk op de hoogte gesteld van de wijziging.

Als de klant het volledige reguliere schoonmaakcontract wil annuleren, moet hij/zij contact opnemen met Batmaid via e-mail op client@batmaid.nl.

Indien de annulering of aanpassing van een dienst gedaan wordt 5 dagen of meer voordat de dienst zal plaatsvinden, wordt de klant geen annuleringskosten in rekening gebracht. Als de klant een dienst annuleert 4 dagen of minder聽 v贸贸r de dienst, wordt de klant de volledige prijs van de geboekte dienst in rekening gebracht.聽

Verzoeken om aanpassing op 4 dagen of minder v贸贸r de geboekte dienst kunnen alleen gedaan worden via e-mail naar client@batmaid.nl. Als de klant een dienst aanpast 4 dagen of minder v贸贸r de geboekte dienst, zal de volledige prijs van eventuele niet-gebruikte uren van de originele boeking in rekening gebracht worden, naast de uren van de aangepaste boeking.聽

De klant kan de herhaling van de schoonmaakdienst op elk moment kosteloos annuleren, mits de annulering niet later plaatsvindt 5 dagen聽 v贸贸r de volgende schoonmaakdienst. Als de herhaling van de dienst wordt geannuleerd 4 dagen of minder voorafgaand aan de volgende geboekte schoonmaakdienst, zijn de annuleringskosten zoals uiteengezet in de vorige paragraaf van toepassing.

7.5. PRESTATIEVERLOOP

Na de uitvoering van een dienst kan de klant de dienst van de medewerker beoordelen via een beoordelingssysteem op het platform of de applicatie.

 1. Financi毛le voorwaarden

8.1. PRIJS VAN DE DIENSTEN

Batmaid bepaalt de prijs van de diensten. De kosten van elke specifieke dienst staan vermeld op het platform. De klant moet voor de diensten betalen met een creditcard.

8.2. BETALING VAN DE DIENSTEN

De prijs van de diensten is onderworpen aan een pre-autorisatie door de bank 24 uur voor de aanvang van de dienst. Het bedrag wordt automatisch binnen 48 uur na elke schoonmaak aan de klant in rekening gebracht. De betaling voor terugkerende en eenmalige schoonmaakdiensten vindt plaats met credit cards (VISA/Mastercard/American Express).

8.3. BETALINGSBEWIJZEN聽

De betalingsbewijzen voor de aan de klant geleverde diensten zijn op elk moment en gedurende een periode van 10 jaar beschikbaar op zijn/haar persoonlijke account. De factuur kan op verzoek door Batmaid ter beschikking worden gesteld aan de klant.

 1. Verplichtingen van Batmaid

Batmaid verbindt zich ertoe het platform en de diensten beschikbaar te stellen aan gebruikers en zijn best te doen om de toegankelijkheid en goede werking ervan te waarborgen. Dit is uitdrukkelijk een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting.

In dit verband verbindt Batmaid zich ertoe om ervoor te zorgen dat het platform en de diensten 24 uur per dag, zeven dagen per week toegankelijk zijn, behalve in gevallen van overmacht, onvoorziene omstandigheden of omstandigheden in verband met derden, en met uitzondering van storingen en onderhoud en bijwerkingswerkzaamheden die noodzakelijk zijn voor de goede werking van het platform en de levering van de diensten (onverminderd de punten uiteengezet in artikel 10: Beperkte aansprakelijkheid van Batmaid).

Batmaid stelt de gebruikers een ondersteuningsdienst ter beschikking om vragen te beantwoorden en hulp te bieden in geval van problemen. Voor vragen of verzoeken om informatie over het platform of de diensten kan de gebruiker contact opnemen met Batmaid door een e-mail te sturen naar het volgende adres: client@batmaid.nl.

In het geval van een storing of afwijking die de goede werking van het platform of de diensten onderbreekt, verbindt Batmaid zich ertoe zijn best te doen om de situatie te herstellen.

 1. Aansprakelijkheid van Batmaid

Gebruikers erkennen en accepteren dat het openen, gebruiken, verkennen en doorbladeren van de website onder hun eigen verantwoordelijkheid geschiedt.

Gebruikers erkennen en accepteren dat, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, Batmaid, zijn gelieerde ondernemingen in Nederland en daarbuiten; hun directeuren, functionarissen, werknemers, medewerkers of aandeelhouders, elke andere partij die betrokken is bij de oprichting, productie of levering van de website, onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk zijn voor directe of indirecte schade, waaronder reputatieschade, of schade in verband met kosten, verliezen, verlies van omzet of winst (zelfs als het optreden van dergelijke schade bekend was of bekend had kunnen zijn bij het bedrijf of een van zijn filialen), die het gevolg kan zijn van de toegang van de gebruiker tot, het gebruik van of het onvermogen om de website of de inhoud ervan te gebruiken.

Alle documenten die tijdens het gebruik van de website worden gedownload of op een andere manier verkregen, zijn de exclusieve verantwoordelijkheid van de gebruiker, ongeacht of de gebruiker een klant, een medewerker of een gewone gebruiker is. Bovendien is Batmaid niet aansprakelijk voor tijdelijke problemen bij of de onmogelijkheid van toegang tot het platform, het account of de diensten als deze het gevolg zijn van een fout van de gebruiker, omstandigheden buiten de controle van Batmaid, overmacht of onderbrekingen in telecommunicatienetwerken of beperkingen die inherent zijn aan de werking van een internetdienst.

Batmaid behoudt zich het recht voor om alle of een deel van de functionaliteiten van zijn website te onderbreken of op te schorten in geval van ongepast gedrag, zoals racistische opmerkingen.聽

Batmaid, of een bedrijf dat behoort tot de Batgroup SA-groep, aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige onderbreking of opschorting van alle of een deel van de functionaliteiten van zijn website als gevolg van handelingen of nalatigheden van Batmaid, zijn gelieerde bedrijven of derden.

 1. Verplichtingen van gebruikers

11.1. VERPLICHTINGEN VAN TOEPASSING OP ALLE GEBRUIKERS

Gebruikers zijn verantwoordelijk voor het gebruik dat zij maken van het platform en de diensten en zijn aansprakelijk voor eventuele schade die zij kunnen veroorzaken en voor eventuele onjuiste, onvolledige en/of misleidende informatie die zij verstrekken bij de registratie of het nalaten deze informatie bij te werken, waarvan de gevolgen uitsluitend hun eigen verantwoordelijkheid zijn. In het bijzonder zijn gebruikers verantwoordelijk voor:

 • de informatie die zij verkiezen online in hun account te plaatsen en die ze publiceren tijdens het gebruik van het platform of de diensten;聽
 • reserveringen van diensten gemaakt op het platform.

De gebruiker verbindt zich er uitdrukkelijk toe om:

 • de geldende wet- en regelgeving na te leven en de openbare orde, het goede vertrouwen en de rechten van derden niet te schenden, en geen wettelijke of regelgevende bepalingen te schenden;
 • niet toe te staan dat derden hun account gebruiken;
 • geen inhoud te publiceren die beledigend, smadelijk, lasterlijk, in strijd met het openbaar fatsoen, de openbare orde of de rechten van derden is, of die de rechten, reputatie of het imago van Batmaid of een andere gebruiker kan schaden;
 • het platform of de diensten niet op frauduleuze wijze te gebruiken (bijv. met een vals account of valse identiteit) en/of de belangen van Batmaid of een andere gebruiker niet te schaden;
 • zijn/haar account niet toe te wijzen of anderszins over te dragen aan een derde partij;
 • Batmaid alle informatie te verstrekken die nodig is voor de juiste uitvoering van de diensten en de juistheid ervan te garanderen;
 • op de juiste wijze gebruik te maken van het platform en de diensten, d.w.z. deel te nemen aan het registratie-, boekings- of evaluatieproces (optioneel)
 • Batmaid op de hoogte te stellen van elke complicatie van welke aard dan ook, van elk probleem met een andere gebruiker of bij het gebruik van het platform, het account en de diensten;聽
 • de grootst mogelijke vertrouwelijkheid te handhaven en geen uitwisselingen, gesprekken, informatie en, meer in het algemeen, geen details met betrekking tot de diensten, boekingen en uitwisselingen tussen gebruikers of met Batmaid met derden te delen.

De gebruiker begrijpt en gaat ermee akkoord dat het volgende strikt verboden is:

 1. elk gedrag dat de continu茂teit van het platform of de diensten onderbreekt, opschort, vertraagt of verhindert;
 1. elke inbraak of poging tot inbraak in de systemen van Batmaid;
 1. elke omleiding van de systeembronnen van het account en van het platform;
 1. elke actie die een onevenredige belasting vormt voor de digitale infrastructuur van Batmaid;
 1. elke schending van de beveiligings- en authenticatiemaatregelen;
 1. elke actie die de financi毛le, commerci毛le of morele rechten en belangen van Batmaid en/of andere gebruikers kan schaden;
 1. elke schending van de algemene voorwaarden;
 1. het kopi毛ren en/of verduisteren van de digitale infrastructuur van Batmaid en, meer in het algemeen, elke praktijk die misbruik maakt van het platform en de diensten voor andere doeleinden dan die waarvoor ze zijn ontworpen.

11.2. VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT

De klant verbindt zich er uitdrukkelijk toe om:

 • een correcte, beleefde en fatsoenlijke houding ten opzichte van de medewerkers te hebben;
 • boekingen niet herhaaldelijk te annuleren;
 • de best mogelijke omstandigheden voor de medewerkers te cre毛ren om hen in staat te stellen de diensten in goede omstandigheden uit te voeren (bijv. om in het bezit te zijn van alle benodigde apparatuur en producten enz.);
 • de medewerker te informeren over bepaalde specifieke voorwaarden van de diensten, en in het bijzonder hen te informeren over de aanwezigheid van dieren op het adres waar de schoonmaak zal plaatsvinden (om te voorkomen dat bepaalde medewerkers met allergie毛n of angsten de diensten uitvoeren);聽
 • geen contact op te nemen met medewerkers na de voltooiing van een dienst om hen diensten buiten het platform te laten uitvoeren.
 1. Duur

De algemene voorwaarden zijn voor onbepaalde tijd van kracht en treden in werking vanaf de aanvaarding ervan door de gebruiker.

 1. Verzekering

Batmaid heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering bij MS Amlin.

Daarnaast dekt het bedrijf ook bewezen schade op de plaats van de klant waar de diensten werden uitgevoerd.

Als de schade is bewezen, heeft Batmaid een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering die de schade dekt tot 650 euro.

 1. Privacybeleid

De gegevens van alle gebruikers worden behandeld in overeenstemming met de toepasselijke privacyregelgeving en zoals in detail gedefinieerd in het privacybeleid, beschikbaar in het betreffende gedeelte van de website van Batmaid.

Als u vragen of verzoeken hebt, kunt u contact opnemen met onze klantenservice via het volgende e-mailadres: client@batmaid.nl

 1. Toepasselijk recht

Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

 1. Geschillenbeslechting en jurisdictie聽

In het geval van geschillen die tussen de gebruiker en het bedrijf kunnen ontstaan, willen we erop wijzen dat het bedrijf een beleid van "minnelijke schikking" hanteert, waar mogelijk, via neutrale, snelle en goedkope middelen voor de partijen. Allereerst worden alle gebruikers in het geval dat ze problemen ondervinden vriendelijk uitgenodigd om te schrijven naar het e-mailadres client@batmaid.nl voor een mogelijke minnelijke oplossing van elk geschil dat tussen de gebruiker en Batmaid ontstaat.

Indien geen minnelijke schikking kan worden bereikt, worden alle geschillen voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van Amsterdam.